Muskeltøy

Muskeltøyning innebærer at man tøyer ut en muskel, muskelfascia eller andre strukturer rundt et ledd, med hensikt å øke bevegelsen, redusere muskelspenning, avslapning i muskelen samt økt styrke i den forkortede muskelen. Muskeltøy brukes også for å rehabilitere eller forebygge muskelskader. En normal lang muskel på frem- og bakside, så som høyre og venstre side, skaper en likevekt av bevegelsesutslaget i leddet.

Det finnes flere teknikker innenfor tøyning som Naprapaten kan bruke. Passiv og aktiv PNF (proprioceptiv neuromuskulær fascilitering og INF (interoceptiv neuromuskulær fascilitering). Effekter av muskeltøyning er smertelindring, øket styrke, forlengelse av muskelfasciaen, øket bevegelsesomfang, effektivere rehabilitering etter skader, forebygging av skader. For å bryte en ond sirkel samt for å skape en bedre effekt på problemet, gir Naprapaten ofte hjemmeøvelser i form av tøyninger, for å rehabilitere og tøye.

Smertebehandling med nåler

Dry needling er behandling av triggerpunkter (muskelknuter) ved bruk av nåler. Nålen blir satt inn i en muskel hvor målet er å løsne de stramme båndene. Dry needling er ikke akupunktur. Vi jobber ut fra den vestlig medisinske tenkningen og ut fra en grundig undersøkelse danner vi oss en mening om årsakssammenhenger til smertene. Når vi har funnet stramme og ømme muskler som kan være årsaken til smertene, settes nålene slik at muskelfibrene blir påvirket og ”slipper taket”. Dette gir en smertelindrende effekt. Man skal forvente å bli litt støl etter en behandling. Det kan sammenlignes med stølhet etter trening, hvor det samme skjer inni muskelen. I likhet med treningsstølhet forsvinner stølheten etter nålebehandling etter en dag eller to, men her er det individuelle forskjeller. Du må prøve selv og se hvor lang tid du bruker før stølheten er borte.

Dry needling er en effektiv behandlingsmetode for smerter fra muskler. Nålene som brukes er vanlige akupunkturnåler som kommer i engangs sterile forpakninger. Det blir alltid brukt nye, sterile nåler som blir kastet som medisinsk avfall etter bruk.

Ledd manipulasjon

Manipulasjon er en fysisk manøver som brukes for å øke bevegeligheten mellom to leddflater i ryggraden eller extremitetsledd. Teknikken skaper en tøyning av leddnære binde- og støttevev i tillegg til muskelvev, for å normalisere funksjonen i ryggen/leddet.

Selve manipulasjonen utføres gjennom at Naprapaten tar et grep over leddet (kontaktpunkt) som skal behandles. Deretter utføres en rask bevegelse (impuls) som overskrider leddets fysiologiske bevegelighet, men uten å overstige den anatomiske barriere. Man kan da høre et lydknepp eller en “knekkelyd”.

Hensikten med manipulasjon er, om mulig, å tilbakestille den passive bevegelsen og derigjennom normalisere den aktive bevegelsen, som igjen skaper en smertereduksjon i leddet. Dette vil også påvirke muskler indirekte, ved at spenninger og smerte vil reduseres grunnet nedsatt funksjon i leddet. For pasienter som ikke liker denne behandlingsmetoden, bruker naprapaten mobiliseringsteknikker.

Ledd mobilisering

Ledd mobilisering er et alternativ til manipulasjon. Dette er også en teknikk som anvendes for å øke bevegeligheten mellom to leddflater. Mobilisering er en spesifikk og leddnær tøyning. I motsetning til manipulasjon er bevegelsene langsomme med liten kraft og man ønsker ikke å oppnå leddkneppet. Hensikten er som manipulasjon, å normalisere en bevegelse i et ledd.

Mobiliseringen utføres ved at Naprapaten tar et grep med sine hender over leddet og blokkerer ikke-ønskede bevegelser i det aktuelle leddet. Ønskede bevegelser tas ut innenfor den fysiologiske bevegelsesbarrieren. Pasienten får da aktivt motarbeide bevegelsen ved hjelp av de muskler som forhindrer ønsket bevegelse. Effekten av dette motarbeidet blir en hemmende effekt av muskelens spenthet (tonus). Dermed vil den passive bevegelsen (leddet) tilbakestilles og den aktive bevegelsen normaliseres.

Triggerpunks behandling

Et triggerpunkt (myofasciale tenderpints) er et hyperirritabelt punkt i en spent muskelstreng, som en “muskelknute”. Triggerpunkter er nå et mer relativt vanligere begrep innenfor skolemedisinen, og anses å være den vanligste årsak til smerte. Triggerpunkt er noe alle mennesker kan rammes av.

Mange mennesker går rundt med triggerpunkt uten å legge merke til det (latente triggerpunkt). Dette latente triggerpunktet kan ved en liten irritasjon aktiveres og dermed oppstår et aktivt triggerpunkt. Da oppstår karakteristiske symptomer som for eksempel ømhet om man trykker på dem, og utstrålende smerte til andre deler av kroppen. I tillegg kan autonome fenomen oppstå slik som; forhøyet svetteaktivitet, blodårer som trekker seg sammen (vasokonstriksjon) eller utvider seg (vasodilatasjon), øresus (tinnitus) eller hørsel- og synsforstyrrelser.

Behandlingen går ut på at Naprapaten trykker på punktet (pressur) slik at man reproduserer smerten pasienten søker for. Man vil med denne metoden altså gjenkjenne smerteområdet, slik at pasient og Naprapat finner årsaken til smerten. Mens Naprapaten holder et fast trykk, vil projiseringen/utstrålingen avta sakte, da vil Naprapaten igjen øke trykket ytterligere.Dette gjentas noen ganger helt til smerten slipper. Triggerpunkter kan oppstå ved overbelastning av en muskel, trekk/kulde, stress, monotont arbeid og dårlig ergonomi.

Massasje

Naprapater har under sin utdannelse fra Naprapathögskolan utdannelse i Svensk klassisk massasje. I løpet av de siste årene har forskningsstudier vist klare resultater som viser hvorfor massasje har så positive effekter; hvilehormoner frigjøres, blodsirkulasjonen øker, musklenes spenning avtar osv.

Massasjens viktigste oppgave er å løse opp spenninger i muskulaturen som kan oppstå pga. dårlig/monoton arbeidsstilling eller dårlige vaner.