Hva er Naprapati

Naprapati kommer av det tsjekkiske ordet “napravit”, som betyr å korrigere, og det greske ordet “Pathos” som betyr lidelse. Naprapatien ble utviklet fra kiropraktikken på begynnelsen av 1900 tallet av Oakley Smith. Han begynte å interessere seg for sekundære spenninger i omkringliggende mykdeler, i tillegg til manipulasjonen. Siden den gang har yrket utviklet seg mye, blant annet på grunn av nyere forskning.

Naprapater har en høy kompetanse innenfor ortopedisk manuell medisin med spesifikk kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygging og funksjon. Dette innebærer en stor bredde på teoretiske og praktiske kunnskaper, som gir gode muligheter til differensial diagnostikk og en individuell tilpasset behandling. Naprapatens mål er å diagnostisere, forebygge og behandle plager fra ledd, sener, muskler og nervesystem. En naprapat kombinerer manipulasjons og mobiliseringsteknikker med behandling av muskler for effektivt å behandle muskel- og skjelettplager.
Naprapat utdannelsen er et 4-årig heltids studie ved Naprapathögskolan i Stockholm, Chicago eller University of Science i Kotka, Finland.

Første besøket

Første gang man kommer til behandling skal det fylles ut et helseerklæringsskjema. Kom et par minutter før tiden så rekker du å fylle ut skjemaet. Vel inne hos naprapaten går vi sammen gjennom helseskjemaet og stiller kompletterende spørsmål. Deretter følger en grundig undersøkelse av tilstanden da naprapaten stiller riktig diagnose.

Historikk

Grunnleggeren av naprapatien er Oakley Smith. Naprapatien startet som en reaksjon mot manipulasjonsprinsippene og den fremgangsmetodikken i datidens kiropraktikk og osteopati. Det var også en protest mot det Oakley omtalte som «kunstige prosedyrer» i ordinær medisin og kirurgi der manuelle metoder ville vært mer effektive.
Begrepet «manuell behandling» betyr at man i stor grad benytter seg av hendene for å undersøke og behandle problemer i bevegelsesapparatet: Skjelett, rygg, muskler og ledd. De ulike behandlingsmetodene man anvender seg av i naprapatien er ikke unike for naprapatien, men benyttes delvis innenfor andre, beslektede, manuelle behandlingsformer og utøvere, eksempelvis manuellterapi, kiropraktikk, fysioterapi, leger, osteopater og massasjeterapeuter.
Det som er unikt for naprapatien er hvordan behandlingsmetodene kombineres for å gi best effekt.Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape funksjonen i bevegelses- og balanseorganet. Dette gjøres med ulike manuelle teknikker som manipulasjon, mobilisering, triggerpunktbehandling, muskeltøying og massasje. Deretter legges det stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker, både indre og ytre faktorer.
Eksempler på dette er ergonomi og arbeidsmiljø. Til sammen gjør dette naprapatien til et behandlingssystem, der man først behandler pasienten og siden hjelper pasienten til å forebygge nye problemer i framtiden. Dette gjøres ved å gi pasienten øvelser han kan utføre på egne hånd.

Utdanning

Naprapat utdannelsen er et 4-årig heltidsstudie ved Naprapathögskolan i Stockholm, University of Science i Kotka (bachelor og master degree) Finland, eller i Chicago USA. Per dags dato er alle medlemmene i Norges Naprapatforbund utdannet i Stockholm.
Siden autorisering av naprapater i Sverige og Finland trådte i kraft i 1994, har et 5.turnusår kommet i tillegg for å oppnå en svensk eller finsk autorisasjon.
Under hele studietiden smeltes den teoretiske og praktiske undervisningen sammen i veilederstyrt praksis, der elevene behandler pasienter på skolens elevklinikk.
Skolen er støtteberettiget av Statens Lånekasse. På Naprapathögskolan sine egne websider finner du også mer utdypende informasjon om utdannelsen. Trykk her.

Linker

Norges Naprapatforbund
Naprapathögskolan