Flere tilstander vi behandler

Migrene, svimmelhet

Whiplashrelaterte smerter

Nummenhet/prikking i armer og ben

Frozen shoulder (Frossen Skulder)

Håndleddsproblemer

Pustesmerter/Hostesmerter

Stiv brystrygg, hekseskudd

Hopperkne/Løperkne

Schlatters

Benhinneproblemer

Hælsmerter

Muskelbrist/strekkskader

Tendinitter/Senebetennelser

Idrettsskader

Hva vi ikke behandler

Vi behandler ikke pasienter med kreft eller alvorlige raumatiske lidelser. Ei heller pasienter rett etter hjerteinfarkt eller hjerneslag. Vi behandler heller ikke symptomer og smerter som ikke kan knyttes til feil i bevegelsesapparatet. Ved den minste mistanke om andre tilstander enn hva vi kan behandle, vil vi oppfordre til videre undersøkelse hos rett instans innenfor helsevesenet.

Fotproblemer og akillesproblemer

Mange av problemene som oppkommer i og omkring føttene skyldes overbelastning eller feilstilling av føttene. De vanligste plagene er akillessmerter, beinhinnebetennelse, plantarfaschit/hælspore som gjør vondt under foten, eller bare rett og slett gjenværende smerter eller hevelse i etterkant av en overtråkk.

Hvordan blir jeg kvitt fotproblemer?

Over 80% av alle pronerer, altså at man har en instabil fot og tråkker ned veldig mye på innsiden. Eller at man rett og slett har en stiv fot med for dårlig støtdemping. Det medfører stor belastning på både rygg og hofter, og ikke minst på føttene. I tillegg er det mange som kan ha forskjellig lengde på beina og belaste sidene ulikt. Dette bør korrigeres. Foruten at vi ser koblingen med rygg og hofter, så behandler naprapaten leddene i ankelen og foten også. Dette bidrar til å minske muskulære spenninger som ofte setter seg i leggene. Noen ganger trenger man korrigering med innleggssåler, hvilket vi kan være behjelpelige med, eller at vi sender deg til riktig instans. Man trenger som regel både tøyinger og treningsøvelser også for å bli kvitt smertene, og det gir

Akillesproblemer

Smerte i akillessenen skyldes enten en akutt skade, eller en overbelastning over lengre tid. Den akutte skaden kan være forårsaket av muskelbrist med påfølgende blødning, noe som kan fremkalle smerte. Stramme muskler i leggene kan også forårsake akillesproblemer.

Hvordan blir jeg kvitt akillesproblemer?

En naprapat kan hjelpe deg med å diagnostisere skadens karakter og alvorlighetsgrad. Behandlingen sikter seg inn på å gjenskape normal bevegelse i fotens ledd, i tillegg til å redusere eventuelle muskelspenninger. Deretter innretter behandlingen seg mot styrke- og beveglighetstrening av fotens og underbenets muskler.

Knesmerter

Smerte i kneet kan skyldes en overbelastning av kneet og de omkringliggende strukturene. Utløsende årsaker er ofte for tung styrketrening eller feilaktig trening etter gamle kneskader. Trauma er også en vanlig grunn, men dette blir som regel fanget opp hos lege eller legevakt.

Hvordan blir jeg kvitt smerter i kneet?

Hos naprapaten utfører man en grundig undersøkelse for å kartlegge bakgrunnen til problemene, og iblant kan det kreves en videre undersøkelse hos en ortoped. For å oppnå langvarige resultater kan det iblant kreves at behandlingen kombineres med egeninnsats på treningsfronten

Kjeve

Smerter i kjeven kan ha mange årsaker. Vanligvis er det relatert til spenningshodepine med gradvis tiltagende stivhet i kjeveleddene og muskulaturen i området rundt kjeven. Mekaniske feil i bittet kan også føre til lokale problemer, som senere påvirker øvre del av nakken og nakkens muskulatur. Kjeveproblemer viser seg ofte ved vanskeligheter med å gape, trøtthetsfølelse, lokal verk og ømhet, verk i øvre delen av nakken og spenningshodepine.

Hvordan blir jeg kvitt kjeveproblemer?

Egenbehandling kan bestå av avslapping, utstrekking av stramme muskler og bevegelighetstrening av nakken. Disse formene av egenbehandling skal bare gjennomføres etter konsultasjon med naprapat, tannlege eller lege. Om grunnårsakene til problemet er relatert til bittet, skal dette behandles videre av en tannlege. I etterkant kan naprapatisk behandling være av verdi, da sekundære problemer fremdeles kan forårsake smerte.

Tennisalbue

I motsetning til hva navnet antyder er det relativt uvanlig at tennis er den utløsende årsaken til tennisalbue. Smerten er lokalisert til området rundt albuens utside og intensiveres ofte når håndleddet bøyes oppover. Iblant kan også smerten stråle ned mot underarmen og hånden.

En vanlig årsak til smerte i albuen er overbelastning av underarmens muskler eller muskelfestene, noe som kan oppstå ved gjentatte ensidige bevegelser og statiske belastninger. En annen vanlig årsak er at skuldermuskulaturen gir en smerte som stråler ned mot albuen.

Hvordan blir jeg kvitt tennisalbue?

For å unngå at det oppstår kroniske problem, er det viktig å komme i gang med behandling tidlig. Ved undersøkelse finner man ofte ut at muskulaturen i skulderpartiet og ryggen også er påvirket, noe som gjør det viktig å behandle også disse områdene. Treningsøvelser inngår ofte i behandlingen av tennisalbue og din naprapat kan hjelpe deg med å sette opp et relevant treningsprogram

Musearm

Musearm kan beskrives som smerte eller stivhet i nakke, skuldre, armer eller hender. Problemene oppstår ofte etter langvarig arbeid ved datamaskin. Det finnes ingen medisinsk definisjon på dette problemet.

Hvordan blir jeg kvitt musearm?

Det viktigste ved arbeidsrelaterte problemer er variasjon. Langvarig arbeid med statisk belastning bør unngås. Varier arbeidsoppgavene dine, og tilpass arbeidsmiljøet ditt slik at kroppen får rom for naturlige bevegelser. Hvis problemene først har oppstått kan en naprapat hjelpe deg med å begrense de akutte smertene. Smerte er et varselsignal og skal tas på alvor. Naprapaten kan også hjelpe deg med treningsråd og ergonomiske tips.

Nakkesmerter

Ensformig belastning, feil arbeids- eller sovestilling kan være grunner til at man får nakkesmerter. Kraftige muskelspenninger oppstår, og smerten medfører at visse bevegelser blir umulig å utføre. Spenningene kan senere resultere i at smerten sprer seg til et større område, slik at både skuldre og muskulaturen mellom skulderbladene blir påvirket.

Hvordan blir jeg kvitt nakkesmerter?

For å gi musklene en mulighet til å slappe av, er det viktig å forsøke å finne en så avslappende stiling for hodet som mulig. Dette kan imidlertid ofte være vanskelig, og en naprapat kan hjelpe deg med å redusere de akutte problemene. For å minske smerten og gjenskape normal bevegelse, kombinerer naprapaten et antall ulike behandlingsteknikker.

Hodepine

Spenningshodepine, som er den vanligste enkeltårsaken til hodepine, kommer av økt muskelspenning i halsryggradsmuskulaturen. Utløsende faktorer kan være dårlig arbeidsstilling, synsfeil, ensidig arbeid over lang tid, bittfysiologiske feil, trauma mot nakken eller hodet, i tillegg til stress og psykiske belastinger.

Hvordan blir jeg kvitt spenningshodepine?

Ved spenningshodepine er det viktig å finne grunnårsaken til hvorfor problemene har oppstått. Spenningshodepine er vanligvis enkelt å behandle og kan gå fort over. Din naprapat kan hjelpe deg med å bli kvitt de akutte problemene, i tillegg til å gi deg råd om hvordan din arbeidsplass skal være utformet, slik at du slipper smerter i fremtiden.

Skuldersmerter

En vanlig årsak til at det oppstår smerte i nakke eller skuldre er feilaktig arbeidsstilling eller ensidig belastning over tid. Langvarig og ensformig arbeid fører til muskelspenninger med påfølgende smerte.

Hvordan blir jeg kvitt skulderproblemer?

I tillegg til behandling hos naprapat, kreves det ofte at pasienten selv forandrer sitt arbeidsmiljø. Kortere arbeidsperioder med større variasjon er metoder som kan redusere risikoen for at problemene kommer tilbake.

Hoftesmerter

Smerte i hoftene er et vanlig problem som kan skyldes både muskulære og leddmessige faktorer. I mange tilfeller vil spenninger i setemuskulaturen kunne gi smerte som for pasienten oppleves som hofteleddsmerter. Andre årsaker til smerte kan være artrose i hofteledd, slimposebetennelser, bekkenproblem eller benlengdeforskjell.

Hvordan blir jeg kvitt hofteproblemer?

Første steg er å undersøke og lokalisere årsaken til smerten. De fleste vil ha en god effekt av naprapatbehandling når det gjelder å senke spenninger i muskulaturen, bedre bevegelighet i hofte samt lære egenøvelser de kan bruke hjemme for selv å minske smerter i dagliglivet. Ved mistanke om hofteleddsproblem er det ikke uvanlig å henvise til røntgen for å stille en sikker diagnose.