Ledd mobilisering

Ledd mobilisering er et alternativ til manipulasjon. Dette er også en teknikk som anvendes for å øke bevegeligheten mellom to leddflater. Mobilisering er en spesifikk og leddnær tøyning. I motsetning til manipulasjon er bevegelsene langsomme med liten kraft og man ønsker ikke å oppnå leddkneppet. Hensikten er som manipulasjon, å normalisere en bevegelse i et ledd.

Mobiliseringen utføres ved at Naprapaten tar et grep med sine hender over leddet og blokkerer ikke-ønskede bevegelser i det aktuelle leddet. Ønskede bevegelser tas ut innenfor den fysiologiske bevegelsesbarrieren. Pasienten får da aktivt motarbeide bevegelsen ved hjelp av de muskler som forhindrer ønsket bevegelse. Effekten av dette motarbeidet blir en hemmende effekt av muskelens spenthet (tonus). Dermed vil den passive bevegelsen (leddet) tilbakestilles og den aktive bevegelsen normaliseres.