Kjeve

Smerter i kjeven kan ha mange årsaker. Vanligvis er det relatert til spenningshodepine med gradvis tiltagende stivhet i kjeveleddene og muskulaturen i området rundt kjeven. Mekaniske feil i bittet kan også føre til lokale problemer, som senere påvirker øvre del av nakken og nakkens muskulatur. Kjeveproblemer viser seg ofte ved vanskeligheter med å gape, trøtthetsfølelse, lokal verk og ømhet, verk i øvre delen av nakken og spenningshodepine.

Hvordan blir jeg kvitt kjeveproblemer?

Egenbehandling kan bestå av avslapping, utstrekking av stramme muskler og bevegelighetstrening av nakken. Disse formene av egenbehandling skal bare gjennomføres etter konsultasjon med naprapat, tannlege eller lege. Om grunnårsakene til problemet er relatert til bittet, skal dette behandles videre av en tannlege. I etterkant kan naprapatisk behandling være av verdi, da sekundære problemer fremdeles kan forårsake smerte.